Nattarbete på Albergagatan och Albergaesplanaden på veckor 30-35

Spårjokerns spårarbetet på Albergagatan har börjat bra och i juli och august installeras skenor. En del av arbetet måste göras under natten därför att svetsning kräver de speciella temperaturer. Nattarbete görs under veckor 30-35: fyra nätter mellan söndag och torsdag kl. 22:00-7:00 varje veckan.

Arbetet innehåller också skärning av skenorna, som kan orsaka korttidsbuller i miljön. Buller avvärjas med ljudkontrollmattor. Arbetet framskrider cirka 18 meter om dagen.

Spårarbetet fortskrider från Albergagatan till Albergaesplanaden. På veckorna 30-31 körs skenor till gatan: båda veckorna tre nätter mellan söndag och torsdag. Spårtransporter kräver mycket utrymme, vilket resulterar i tillfälliga trafikarrangemang. Korsningen mellan Albergaesplanaden och von Zansens gränd  kommer att vara stängd på nätter mellan söndag och onsdag från kl. 22:00 till 07:00. Under stängningen kommer tillgången till von Zansens gränds fastigheterna att ledas via von Numers gata.

Spårjokerns arbete utförs vardagar kl. 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.