Nattarbete på Albergaesplanaden fortsätter till veckan 37

På Spårjokerns bygge på Albergaesplanaden svetsas skenorna i augusti. Svetsningen måste ske nattetid, eftersom det krävs lägre temperaturer för att arbetsskedet ska lyckas. Nattarbete görs igen under veckor 35-37: varje veckan fyra nätter mellan söndag och torsdag kl. 22:00-7:00. Till arbetsskedet hör också skärning av skenorna, vilket tidvis kan orsaka kortvarigt buller i närområdet.

Också på veckan 35 transporteras spårmaterialet till Albergaesplanaden. Materialtransporten kräver stor plats och därför görs tillfälliga trafikarrangemang för nätter. Albergaesplanaden mellan von Zansens gränd och Gyldenärsgatan avstängs nätter mellan söndagen den 23 och tisdagen den 25 augusti.

Avtaget från Albergaesplanaden till von Zansens gränd stängs. Infarten till fastigheterna på von Zansens gränd sker via von Numers gata.

Spårjokerns arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.