Schaktningar utförs på Landshövdingsvägen i vecka 35

Schaktningar utförs nära Landshövdingsvägen 34 på tisdagen den 25 augusti och på onsdagen den 26 augusti i vecka 35.
Under vecka 35 kommer schaktning att utföras också på Landshövdingsvägen, framför Aulankovägen 1.  Arbetet tar en tre dag.

Arbetet orsakar buller i det omgivande området. En vibrationsmätare har installerats nära schaktningsområdena.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.