Marvägen, Befästninsvägen och Britasvägen får sina första spår i maj – i år läggs sammanlagt cirka åtta kilometer bana

Otnäs, Alberga och Månsas får sina första spår i maj då man börjar bygga spårvägen på Marvägen, Befästningsvägen och Britasvägen. Vid Marvägen och Befästningsvägen börjar spårarbetet redan efter valborg. Vid Britasvägen börjar arbetet i mitten av månaden.

Senare under sommaren 2020 byggs banan i Esbo vid Vaisalavägen, Lahdenpohjanraitio, Albergaesplanaden, Albergagatan, Bergansvägen samt Travvägen och i Helsingfors i Sockenbacka, Eliel Saarinens väg, Baggbölevägen, Norrtäljevägen, Rönnbackavägen, Viksvägen och Filarvägen. Tanken är att under 2020 bygga sammanlagt åtta kilometer spår.

Rälsen transporteras till platsen i cirka 18 meter långa bitar. Transporten och monteringen av dem kräver rum, och därför kan det förekomma tillfälliga störningar för trafiken. Monteringsarbetet görs även under natten för att trafiken ska flyta och vara säker. Vi informerar alltid invånarna i närmiljön om nattarbetet på förhand.

Efter att banan monterats fortsätter det övriga arbetet vid gatorna, såsom byggandet av banans ytkonstruktioner och gatans övriga delar. Den mest brådskande byggsäsongen för banbygget infaller sommaren 2021.