Byggarbeten av Spårjokern fortskrider till rondell i korsningen mellan Birgittavägen och Baggbölevägen

I rondell i korsningen mellan Birgittavägen och Baggbölevägen börjas arbetet i samband med byggandet av snabbspårvägen Spårjokern. I det sydvästliga hörnet av rondellen görs även en breddning för en framtida omväg, som anläggas när ledningsflyttningarna i rondellen börjar. Byggandet av omvägen förberedas med fällningen av några trän och sanering av förorenade markområden på Birgittavägen.