Byggandet av de nya depåerna i Kasåker inleds

I samband med byggandet av snabbspårvägen Spårjokern byggs två nya depåer för spårvagnar och bussar i Kasåker. Byggandet av bussdepån inleds i juli och spårvagnsdepån i september. Den nya bussdepån tas i bruk sommaren 2020. Efter detta inleds rivningen av den gamla bussdepån och den nya spårvagnsdepån kan börja byggas för fullt.

Byggandet av bussdepån inleds i juli med förberedande arbeten, det vill säga dagvattenarbeten och förberedelser för stabilisering. Det egentliga byggandet av bussdepån startar i början av augusti.

Byggandet av spårvagnsdepån inleds med förberedande arbeten i början av september. Spårvagnsdepån tas i bruk senast när Spårjokern är färdig. Bland annat på Spårjokerns webbplats publiceras mer detaljerad information om arbetet senare (www.raidejokeri.info/sv).

I arbetet ingår bullrande arbetsmoment som sprängning, pålning, spontning och lastning av sprängsten. Arbetsmoment som orsakar buller utförs tidvis under nästan hela byggandet. Pålningarna i samband med byggandet av bussdepån inleds i mitten av augusti och pågår omkring två veckor. Sprängningarna för spårvagnsdepån inleds i början av september.

Beställ information om sprängningarna per SMS

Det är möjligt att per SMS få meddelanden om sprängningarna för byggandet av depåerna. Ett meddelande skickas ungefär en timme innan sprängning. Det är gratis att använda tjänsten och du kan när som helst annullera meddelandena.

Du kan beställa meddelanden om sprängningarna till din telefon genom att skicka meddelandet RAIDE VARIKKO till nummer 18200.