Bullerarbeten på Spårjokern på Ståthållarvägen under sommaren 2020

Spårjokerns byggarbete på Ståthållarvägen fortsätter som planerat. Sprängningar och borrningar fortsätter öster om Mästarvägen under den första veckan i juni. Sprängningarna fortsätter ungefär en vecka.

Nästa sprängningarna ska utföras i närheten av Gustafsgårds seniorcenter i juni och juli. Eventuellt ska sprängningarna utföras också i närheten av Gesällgränden.

Preliminärt kommer sprängningarna och övriga byggarbeten för Spårjokern totalt att pågå till slutet av 2021. Sådant arbete som orsakar högt buller görs emellertid inte kontinuerligt, utan periodvis allteftersom arbetet går framåt. Vi informerar om hur arbetet fortskrider när tidsschemana blir färdiga.

Arbetstiden på Spårjokerns byggplatser är från måndag till fredag kl. 7.00–22.00. I huvudsak utförs arbetet dock kl. 7.00–18.00. Kl. 18.00–22.00 kan tidvis mindre bullriga arbeten, såsom grävning och lastning, utföras.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.