Byggandet inleds på Bergansvägen i september

Byggandet av Spårjokern inleds på Bergansvägen i september. Byggandet börjas från österändan av gatan mellan Majorsgatan och Travvägen. Enligt nuvarande tidtabell kommer arbetet på gatan fortsätta till slutet av november 2021.

De första arbetsfaserna är byggandet av de tillfälliga trafikarrangemangen och schaktning. Gång- och cykelvägen på gatans norra kant stängs av i slutet av augusti. Den ersättande rutten ligger på gatans söderkant. På gatans västra ända mellan Hästskon och Majorsgatan inleds underbyggningsarbeten och pålning för snabbspårvägen i samband med med byggandet av Gattjinaparken.

Arbetet genomförs vardagar kl. 7–18. Sådana arbeten som inte orsakar särskilt buller kan även genomföras kl. 18–22, före kl. 7 och under veckosluten. Arbeten som orsakar buller, liksom pålning, utförs från början av oktober till slutet av året. Arbetet som orsakar buller utföras klockan 7–18 på vardagarna. Vi beklagar för olägenheter som orsakas av bygget.