Bergbrytning vid korsningen mellan Sockenbackavägen och Hyvlerivägen

I korsningen mellan Sockenbackavägen och Hyvlerivägen utförs schaktning för vattenförsörning och gatu- och spårvägskonstruktioner.  Arbetet planeras att börja 17.8.2021 och fortsättä till ungefär november.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Det är inga sprängningar varje dag. På dagar när det är sprängningar, utförs de 1-6 stycken per dag.

Arbete utförs vardagar klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget.