Nattarbete i brorbygget på Landshövdingsvägen den 14 september

På Landshövdingsvägen görs förberedelserna för broens gjutningar och börjar gjutning av broen på natten på tisdagen den 14 september. Arbetet kan orsaka lite buller i miljön och det finns ökad lastbilstrafik i området.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.