Pitäjänmäentiellä Takomotien ja Valimotien välillä louhintaa elokuusta alkaen

Takomotien ja Valimotien välisellä alueella, Pitäjänmäentien pohjoispuolen kaistoilla jatketaan louhintaa. Kalliota pitää poistaa uusien vesihuoltolinjojen kohdalta. Kallion louhintaa tehdään ajoittain arviolta noin puolen vuoden ajan. Louhintaa ei tehdä päivittäin.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Louhintajaksojen aikana räjäytyksiä tehdään 2–5 kappaletta päivässä, mutta välissä voi olla päivien taukoja.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!