Melua aiheuttavat työt Kuusisaarentien ympäristössä

Kuusisaarentiellä aloitetaan kallion poraus ja louhinnat viikolla 4. Louhinnat kestävät arviolta maaliskuun loppuun. Louhintaan liittyviä räjäytyksiä saatetaan tehdä 1–5 kappaletta päivässä. Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön. Muutamiin lähimpiin rakennuksiin asennetaan tärinämittarit.

Liikenne Kuusisaarentiellä saatetaan joutua pysäyttämään räjäytysten ajaksi. Pysäytykset kestävät maksimissaan 8 minuuttia. Räjäytyksiä ei välttämättä tehdä päivittäin, ja niissä saattaa olla viikkojenkin taukoja.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Erityistä melua aiheuttavat työt tehdään kello 10–14. Kello 18–22 tai pyhäpäivinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua. Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuna. Allianssi tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.