Maaherrantien eteläpuoleinen jalankulun ja pyöräilyn reitti Vantaanjoen ja Tulvaniitynpolun välillä suljettuna kolme viikkoa

Arvioitu ajankohta: 25.10. - 14.11.2021

Maaherrantien eteläpuolella sijaitseva jalankulun ja pyöräilyn reitti suljetaan Vantaanjoen ja Tulvaniitynpolun väliltä noin kolmeksi viikoksi viikon 43 alusta alkaen.
Reitillä tehdään rakennekerrostöitä ja asfaltointeja, joiden valmistuttua reitti avataan jälleen käyttöön.… Lue

Maaherrantien ylitys suljettuna Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä 7.6.–15.8.

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2021 - Elokuu 2021

Maaherrantien ylitys suljetaan Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä 7.6.–15.8. Jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä ajoyhteydet Hernepellontiellä ja Aulangontiellä sijaitseville tonteille säilyvät ennallaan, muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Harjannetien kautta.… Lue

Jalankululku ja pyöräily kiertoreitille Maaherrantien rautatiesillan purkutöiden vuoksi

Arvioitu ajankohta: Maaliskuu 2021 - Tammikuu 2022

Maaherrantien vanhaa rautatiesiltaa aletaan purkaa maaliskuun alussa. Tilalle rakennetaan uusi pikaraitiotiesilta.

Siltatyömaan vuoksi Vantaanjoen länsirannalta vanhan rautatiesillan alittava osuus jalankulun ja pyöräilyn reitistä joudutaan poistamaan käytöstä 1.3.… Lue