Hur arrangeras byten mellan buss, tåg, metro och Spårjokern?

I Spårjokerns planering har byten särskilt beaktats vid bytesplatser för tåg- och metrotrafik och de radiala huvudlederna. Den nuvarande tvärgående Joker-busslinjen används ofta för byten. Därför har man vid planeringen av Spårjokern fäst särskilt stor uppmärksamhet vid att bytena ska bli enkla.