Korsningen av Elisenvaaragränden och Kronoborgsvägen stängs i september

Beräknad varaktighet: Syyskuu 2020 — Syyskuu 2021

Arbetena för Spårjokern framskrider på Kronoborgsvägen och på grund av detta måste korsningen av Elisenvaaragränden och Kronoborgsvägen stängas för ett år. Trafikarrangemang ska gälla fr.o.m. tisdagen den 22 september till hösten 2021.

Motorfordon

Under trafikarrangemang är korsningen av Elisenvaaragränden och Kronoborgsvägen stängd för motorfordon. Infart till Elisenvaaragrändens fastigheter sker via Kaukolavägen och Bredvik skola.

Gång- och cykeltrafik

Korsningen ska vara stängd också för gång- och cykeltrafik. Tillgång från Elisenvaaragränden till Kronoborgsvägen sker via Bredvik skolans idrottsplan.