Spårjokern börjar byggas i början av juni

Stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo har godkänt den nya kostnadsberäkningen för snabbspårvägen Spårjokern och alliansen förbereder sig nu för att inleda byggandet. Avsikten är att snabbspårvägen börjar byggas i början av juni på flera olika ställen i både Helsingfors och Esbo. Närmare information om tidtabellerna för bygget och dess konsekvenser ges under maj.

Esbo stadsfullmäktige godkände den nya kostnadsberäkningen för snabbspårvägen Spårjokern måndagen den 29 april. Snabbspårvägen byggs enligt alliansmodellen. En kostnadskalkyl för bygget som togs fram i utvecklingsskedet visar att kostnaden för banan blir 386 miljoner euro enligt prisnivån i november 2018. Helsingfors står för 268 och Esbo för 118 miljoner euro av kostnaderna. Helsingfors stadsfullmäktige godkände kostnadsberäkningen redan tidigare, vid sitt möte den 13 mars.

”Spårjokern är ett lönsamt projekt för städerna i synnerhet när man tänker på vilka nyttor den nya spårförbindelsen innebär för markanvändningen. Snabbspårvägen bidrar till områdenas dragningskraft för boende och företagsverksamhet och möjliggör en allt tätare stadsstruktur längs hållbara trafikförbindelser. Spårjokern genomför Helsingfors och Esbo städers strategiska mål om en nätverkstad med spårtrafik och om kolneutralitet samt erbjuder förstås en lösning till det redan nu akuta kapacitetsproblemet för stamlinje 550”, konstaterar Harri Tanska, chef för stadstekniken i Esbo.

Förberedelserna för byggandet pågår för fullt

Beredningen av byggandet av Spårjokern siktar på att alliansparterna undertecknar avtalet om byggande av snabbspårvägen i maj. Då kunde byggarbetena inledas genast i början av juni. Avsikten är att byggarbetena påbörjas samtidigt på flera ställen i både Helsingfors och Esbo. Några av de första arbetsskedena är byggande av trafikarrangemang för byggtiden, jordskärningar och ledningsflyttningar. Närmare information om tidtabellerna för bygget och dess konsekvenser ges under maj, bland annat på projektets webbplats. Enligt det nuvarande tidsschemat börjar snabbspårvägen trafikeras i juni 2024.

Beställare i alliansen Spårjokern är Helsingfors och Esbo städer. Serviceproducenter är entreprenörerna YIT Suomi Oy och NRC Group Finland Oy (tidigare VR Track Ab) samt projekteringsorganisationerna Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy och NRC Group Finland Oy.