Pä Åggelbyvägen, under järnvägsbron görs nattarbete under veckan 16

På Spårjokerns bygge på Åggelbyvägen, under järnvägsbron görs spontarbete som orsakar buller. Arbetet görs då banan är avstängd, som nattarbete under veckan 16: natten mellan tisdag-osdag 14.-15.4. kl. 00:30-4:20.

Vi strävar efter att få spontarbetet färdigt under natten mellan tisdag-onsdag. Ifall situationen kräver, är det möjligt att vi även måste arbeta under natten mellan onsdag-torsdag 15.-16.4.  kl. 00:30-4:20.

Arbetet måste göras på natten under avbrottet i tågtrafiken, eftersom tågtrafiken inte kan avbrytas under dagen.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.