Nattarbete på Otnäsvägen vecka 27

På Otnäsvägen, vid Bergsmansvägen förberedas spårvägens betonggjutning med positionering av spår, som börjas torsdag 8.7 redan klockan 4 på morgonen. På grund av temperaturökningen måste förberedelserna för betonggjutningarna börja tidigt på morgonen. Arbetsredskap orsakar lite buller till närheten.

I det samma stället svetsas skenorna nätter mellan måndagen 19.7 och fredagen 23.7 klockan 19–05. Skenorna svetsas nattetid på grund av temperaturförhållanden. Till arbetsskedet hör också skärning och slipning av skenorna, vilket tidvis kan orsaka kortvarigt buller i närområdet. De mest bullriga arbetsfaser görs på kvällen före klockan 22. Bullret förebyggs vid behov med bullerbekämpningsmattor. Arbetet framskrider cirka 18 meter i dygnet.

Vi beklagar alla störningar som orsakas!