Bullriga arbeten vid bygget av spårvagnsdepå i Kasåkern

I samband med bygget av snabbspårvägen byggs en ny bussdepå och spårvagnsdepå i Kasåkern. Bussdepån är klar och överlämnades till beställaren den 15 maj 2020. Under sommaren inleds rivningen av den gamla bussdepån och den nya spårvagnsdepån kan börja byggas för fullt.

På depåbyggplatsen har man under vintern och våren schaktat och krossat sten. Nu är dessa arbetsmoment färdiga. Färdigt kross kommer ännu att lastas och transporteras bort, men detta orsakar inget särskilt högt buller. I juni däremot inleds ett nytt arbetsmoment med pålning. Detta arbete orsakar högre buller och vibrationer.

Andra veckan i juni inleds först borrpålningen som är ett bullerorsakande arbete. Under veckan efter midsommaren börjar slagpålningen som utöver buller även orsakar vibrationer. Dessa arbetsmoment pågår inpå september.

Arbetstiden på Spårjokerns arbetsplatser är vardagar kl. 7–18. Klockan 18–22, veckoslut och söckenhelger kan tidvis mindre bullriga arbeten, såsom grävning och lastning, utföras.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.