Pirkkolantiellä liikuntapuiston pysäköintialueella tehdään pohjanvahvistustöitä

Pirkkolantiellä liikuntapuiston pysäköintialueen kohdalla tehdään pohjanvahvistustöitä elokuun puolivälistä alkaen.  Osa pysäköintialueesta muutetaan työalueeksi ja pysäköintipaikkoja poistuu käytöstä. Muutaman päivän ajan töitä tehdään myös Plotinrinteen katualueella kahdessa osassa niin, että toinen kaistoista on koko ajan käytössä.… Lue

Patterimäen puunkaadot lykkääntyvät hallinto-oikeudelle jätetyn toimenpidekielttohakemuksen käsittelyn ajaksi

Puunkaadot Pajamäessä sijaitsevassa Patterimäen puistossa lykkääntyvät Helsingin hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen vuoksi. Emme siis aloita puunkaatoja vielä viikolla 29 aiemmin ilmoitetun mukaisesti, vaan odotamme hallinto-oikeuden päätöstä toimenpidekieltojen tarpeellisuudesta.

Lue

Pakilantien liikenneympyrän tuntumassa aloitetaan Raide-Jokerin rakennustyöt heinäkuussa

Pirjontien ja Pakilantien risteysalueella liikenneympyrän tuntumassa aloitetaan Raide-Jokerin rakentamiseen liittyviä töitä heinäkuussa 2019. Liikenneympyrän lounaispuolelle rakennetaan levitys kiertotietä varten. Kiertotie tulee käyttöön, kun johtosiirtotyöt etenevät Pirjontieltä Pakilantien liikenneympyrään.… Lue