Ravitien tilapäisiä liikennejärjestelyjä katselmoitiin asukkaiden kanssa

Vermonrinteen asukkaiden kanssa järjestettiin maanantaina 10. kesäkuuta aloituskatselmus Ravitiellä tehtävistä rakennustöistä. Esittelimme asukkaille rakentamisen aikataulua, tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja työmaa-alueen rajoja. Ravitie suljetaan moottoriajoneuvoilta kokonaan juhannuksen jälkeen, mutta jalankulun ja pyöräilyn yhteys Ravitien reunassa säilyy myös rakennustöiden ajan.Lue

Alberganesplanadin rakentaminen alkaa syyskuussa

Rakentaminen Alberganesplanadilla alkaa syyskuussa 2019 tilapäisillä liikennejärjestelyillä, johtosiirroilla ja maaleikkauksilla. Kadun varresta poistuu asukaspysäköintipaikkoja pikaraitiotien linjauksen tieltä. Ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn katualueen työt tehdään ensimmäisinä, jonka jälkeen aloitetaan raidealueen rakentaminen.… Lue