Raide-Jokerille kaavoitetaan varikkoa Roihupeltoon

Roihupeltoon laaditaan asemakaavaa, joka mahdollistaa Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamisen nykyisen bussivarikon paikalle Viilarintien itäpuolelle. Bussivarikko siirrettäisiin rakentamattomalle toimitilatontille viereisen metrovarikon eteläpuolelle.

Varikkotoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa uutta toimitilarakentamista alueelle.… Lue

Raide-Jokerin rahoitus

Raide-Jokerin infrahankkeen toteutuskustannuksista on tälläkin blogipalstalla jo kirjoitettu, mutta kokonaisuus hankkeen rahoituksen taustalla saattaa olla monelle epäselvempi yhtälö. Lähtökohtana sille, että Helsinki ja Espoo ovat koko hankkeeseen päättäneet ryhtyä, ovat tietysti yhteiskunnalliset hyödyt ja kaupunkien kehittäminen.… Lue

Raide-Jokerin välivaiheen aikaiset varikoiden suunnittelutyöt käynnistyvät

HKL:n johtokunta päätti käyttää Raide-Jokerin suunnittelutehtävien hankintapäätöksessä varatun option koskien Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelua. Johtokunta oikeuttaa HKL:n tilaamaan välivaiheen aikaisia suunnittelutehtäviä Raide-Jokerin suunnittelijaksi valitulta Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnitteluryhmältä.… Lue