Landboasparken byggas vid Britasvägen

Mellan Landboasvägens fastigheter och Britasvägen byggas Landboasparken i samband med byggandet av Spårjokern. Parken byggas även väster om Skogsbäckvägen. Vid spårvägområdet byggas en gångbana och till södra sidan en ny öppen fåra för Hagabäcken. För närvarande Hagabäcken strömmar i röret på norra sidan av Britasvägen.

Gångbanan byggas i augusti. Schakten störs med sponter. Spontning börjas vecka 33 måndagen den 10 augusti och tar ungefär tre veckor. Spontning orsakar buller till närområdet.

Bäckens ny fåran byggas under vintern. Syftet är att parken blir färdig våren 2021.

Läse mer om hur vi förbättrar Hagabäckens omständigheter (på finska).