Banbygge inleds i Otnäs i maj

Man börjar lägga rälsen för snabbspårvägen på Marvägen. Spårjokerns första räls monterades på Travvägen i Vermo i slutet av 2019. Den 350 meter långa spåretappen är en testbana för Spårjokerns bankonstruktioner. Banarbetet på Marvägen inleds veckan efter vappen.

I sommar ska spårvägen för Spårjokern också byggas annanstans i Esbo: På Vaisalavägen i Otnäs, Lahdenpohjaspåret i Bredvik, Albergaesplanaden och Albergagatan i Alberga, Bergansvägen i Bergans samt på Travvägen i Vermo.

Rälsen transporteras till platsen i cirka 18 meter långa bitar. Transporten och monteringen av dem tar plats och därför kan det förekomma tillfälliga störningar för trafiken. Monteringsarbetet görs även under natten för att trafiken ska flyta och vara säker. Vi informerar alltid invånarna i närmiljön om nattarbetet på förhand.

Efter att banan monterats fortsätter det övriga arbetet vid gatorna, såsom byggandet av banans ytkonstruktioner och gatans övriga delar. Den mest brådskande byggsäsongen för banbygget infaller sommaren 2021.