Rakentamista valmistelevia puunkaatoja Norrtäljentiellä ja Maaherrantiellä heinä-elokuun vaihteessa

Oulunkylässä tehdään pikaraitiotien ja HSY:n tilaaman jätevesiviemärin rakentamista valmistelevia puunkaatoja heinä-elokuun vaihteessa. Puita kaadetaan vain sen verran, kun rakentamisen kannalta on välttämätöntä. Puunkaatoja tehdään Norrtäljentien ja Teinintien risteyksessä sekä Maaherrantiellä Vantaanjoen länsipuolella välillä Tulvaniitynpolku–Vantaanjoki. Maaherrantiellä puita kaadetaan jätevesiviemärin rakentamisen vuoksi kadun ja jalankulun ja pyöräilyn väylän väliseltä alueelta.