Projektin eteneminen

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot päättivät Raide-Jokerin jatkosuunnittelusta kesäkuussa 2016 hyväksymällä Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Kaupunkien edustajat allekirjoittivat joulukuussa 2016 Helsingin ja Espoon välisen yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sopimuksen lähtökohtana on, että Raide-Jokeri toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena yhtenä ja yhteisenä raitioliikennejärjestelmänä.

Joulukuussa 2016 projektin johtoryhmä päätti, että Raide-Jokeri toteutetaan soveltaen allianssimallia, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Allianssikilpailutukset käynnistyivät keväällä 2017 ja sopimukset allianssitoimijoiden kanssa pyritään solmimaan lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden 2017 lopulla käynnistyy projektin kehitysvaihe, jolloin suunnitellaan ja kehitetään rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Vaiheen kesto on arviolta yksi vuosi.

Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa vuonna 2019. Tarkempi aluekohtainen rakentamisaikataulu julkaistaan näillä sivuilla heti kun se varmistuu. 

Avaa isompi kuva (pdf).