Rakentaminen etenee Maaherrantielle kesäkuun 2019 loppupuolella

Maaherrantiellä Raide-Jokerin rakennustyöt aloitetaan kesäkuun loppupuolella liikennejärjestelyin. Kesä- ja heinäkuussa tehdään puunkaatoja ja kaapelisiirtoja. Lahdenväylän ylittävän sillan kaivantoa aletaan tehdä elokuulla, jolloin alkavat myös melua aiheuttavat työvaiheet (paalutus ja louhinta).

Bussi 550 siirtyy kiertoreitille Maaherrantiellä 12.8. alkaen.

Maaherrantiellä töitä tehdään käytännössä Raide-Jokerin valmistumiseen saakka, vaikka välillä työvaiheiden välissä on taukoa.