Johtoryhmien kokousmuistiot

Tilaajan johtoryhmä

Helsinki ja Espoo ovat laatineet yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sopimuksen mukaisesti kaupunkien toimintaa koordinoi tilaajan johtoryhmä, joka vastaa kaupunkien resurssien käytöstä sekä hankkeen laajuuden ja laadun rajauksista.

 • Ville Lehmuskoski (pj.), HKL
 • Artturi Lähdetie, HKL
 • Olli Isotalo, Espoon kaupunki
 • Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus
 • Tuula Saxholm, Helsingin kaupunginkanslia
 • Reetta Putkonen (1.4.2019 asti Raimo K. Saarinen), Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 
 • Tero Anttila, Helsingin seudun liikenne (HSL)
 • Juha Saarikoski (esittelijä), Raide-Jokeri-projekti

Allianssin johtoryhmä

Tilaajan johtoryhmä on päättänyt, että hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssitoimintaa johtaa allianssin johtoryhmä (AJR). 

 • Ville Lehmuskoski, HKL
 • Reetta Putkonen (1.4.2019 asti Raimo K. Saarinen), Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
 • Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus
 • Pauliina Kuronen, Espoon kaupunkitekniikan keskus
 • Kalle Toropainen, NRC Group Finland Oy
 • Jouni Kekäle, NRC Group Finland Oy
 • Laura Järvinen, Sitowise Oy
 • Peter Molin, Ramboll Finland Oy
 • Jarkko Salmenoja, YIT Suomi Oy

Kokousmuistiot

Allianssin johtoryhmän vuoden 2019 muistiot

Kokousmuistiot julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. Pois jätetään muistioiden liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).