Viikintiellä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin viikosta 24 alkaen

Arvioitu ajankohta: Heinäkuu 2020–

Viikintiellä on tehty muutoksia jalankulun, pyöräilyn sekä moottoriajoneuvojen reitteihin viikosta 24 alkaen. Viimesimmät muutokset viikolla 27 ovat Maaherranpuiston kohdalla olevan Pihlajamäentien ylittävän suojatien käytöstä poistaminen sekä Pihlajamäentien ja Viikintien risteyksessä olleen kiertoliittymän muuttaminen risteysalueeksi. Reittimuutokset tulevat käyttöön torstaina 2.7.2020. Jalankulun ja pyöräilyn korvaava reitti Maaherranpuistoon ja edelleen Viikintielle kulkee opasteiden mukaan Pihlajamäentien ja Viikintien risteysalueen eteläpuolen kautta.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku ja pyöräily Maaherranpuistoon tapahtuu Pihlajamäentien ja Viikintien risteysalueen eteläpuolen kautta.

Moottoriajoneuvot
Pihlajamäentien ja Viikintien risteyksessä ollut kiertoliittymä poistuu käytöstä ja tilalle on tullut risteysalue.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Reittimuutokset Viikintien alueella karttakuvassa.
Jalankulku-, pyöräilyn- ja autoilun reitit Viikintien ympäristössä.