Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Viilarintien ja Myllärintien risteyksessä 21.11.2021 saakka

Arvioitu ajankohta: 9.-21.11.2021

Viilarintien ja Myllärintien risteyksessä tehdään jalkakäytävän korjauksia viikkojen 45 ja 46 aikana.

Työalueen läheisyydessä Myllärintien jalankulku- ja pyöräilyliikenne siirretään kadun itäreunalle työn ajaksi.
Viilarintien pohjoispuolen pyöräkaista muutetaan työn ajaksi työalueen kohdalta jalankulku- ja pyörätieksi.

 

Jalankulku ja pyöräily
Viilarintien risteyksen läheisyydessä Myllärintien jalankulku- ja pyöräilyliikenne siirretään kadun itäreunalle työn ajaksi.
Viilarintien pohjoispuolen pyöräkaista muutetaan työn ajaksi työalueen kohdalta jalankulku- ja pyörätieksi.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Moottoriajoneuvoliikenne
Ei muutoksia.