Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin Maaherrantien itäpäässä

Arvioitu ajankohta: 20.10. - 14.11.

Maaherrantien itäpäässä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin tulee muutoksia viikolla 42 keskiviikosta 20.10 alkaen. Jalankulku- ja pyöräilytien suojaputkitukset, rakennekerrokset ja asfaltti uusitaan. Työ kestää noin 3 viikkoa.

Työn ajan yhteys Kiviteltanportaalta Maaherrantielle on suljettu. Jalankulun ja pyöräilyn reitti ohjataan työn ajan kulkemaan ratapohjalla Maaherrantiellä.

Rakenteiden uusimisen yhteydessä saatetaan tehdä myös louhintaa. Louhinnan tarve ja määrä selviävät töiden edetessä.

Raide-Jokerin työmailla työskentelyaika on maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 7.00–18.00. Klo 18.00–22.00 saatetaan ajoittain tehdä vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.

Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa häiriötä.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku- ja pyörätien rakennustöiden ajaksi jalankulun ja pyöräilyn reitti ohjataan Maaherrantien itäpäässä ratapohjan päälle. Yhteys Kiviteltanportaalta Maaherrantielle on suljettuna noin kolmen viikon ajan 20.10. alkaen.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Moottoriajoneuvoliikenne
Ei muutoksia.