Maaherrantien ylitys suljettuna Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä 7.6.–30.7.

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2021 - Heinäkuu 2021

Maaherrantien ylitys suljetaan Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä 7.6.–30.7. Jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä ajoyhteydet Hernepellontiellä ja Aulangontiellä sijaitseville tonteille säilyvät ennallaan, muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Harjannetien kautta.

Bussilinja 701 siirtyy järjestelyn ajaksi kiertoreitille Harjannetien kautta.

Sulun aikana alueella tehdään vesihuoltotöitä, rakennetaan uusia hulevesilinjoja ja kaikki radan alle tulevat alusrakenteet.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät ennallaan.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussilinja 701 siirtyy järjestelyn ajaksi kiertoreitille Harjannetien kautta.

Moottoriajoneuvoliikenne
Ajoyhteydet Aulangontien ja Hernepellontien varrella sijaitseville tonteille säilyvät ennallaan. Muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Harjannetien kautta.

Maaherrantien ylitys Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 7.6.-30.7. väliseksi ajaksi. Tonteille ajo säilyy ennallaan.