Pitäjänmäentien, Purotien ja Takomotien risteysalueella liikennejärjestelyjä kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019–tammikuu 2020

Pitäjänmäentie 11 ja 20 kohdille rakennetaan uudet tukimuurit. Niiden rakentamisen ajaksi risteysalueelle tehdään tilapäisiä liikennejärjestelyjä jalankululle ja pyöräilylle juhannusviikolla. Purotien liittymä Pitäjänmäentielle suljetaan kaukolämmön tonttiliittymän rakentamisen vuoksi kesä–heinäkuun vaihteessa noin kahden viikon ajaksi.… Lue

Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteyksessä tilapäisiä liikennejärjestelyjä kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu–joulukuu 2019

Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteyksessä tehdään tilapäisiä liikennejärjestelyjä johtosiirtotöiden vuoksi 3.6.2019 alkaen. Pajamäentien osuuden liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Jalankulku ja pyöräily
Jalan ja pyörällä risteyksen ylitys tapahtuu Patterimäen puoleista reunaa ja suojatietä pitkin.… Lue

Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan kohdalla jalankulun ja pyöräilyn reittimuutoksia kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu–lokakuu 2019

Tukimuurin rakentamisesta Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan alituksessa aiheutuu muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kesäkuun ensimmäisestä viikosta alkaen.

Jalankulku ja pyöräily
Pirkkolantietä kuljettaessa Hämeenlinnanväylän alitus jalan ja pyörällä tapahtuu kadun pohjoisreunaa.… Lue