Jalankulku ja pyöräily siirtyvät Norrtäljentien itäreunalta länsireunalle 28.4. alkaen

Arvioitu ajankohta: Huhtikuu 2020—joulukuu 2020

Norrtäljentiellä Oulunkylässä Raide-Jokerin rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä tien länsireunassa päästään avaamaan liikenteelle 28.4.

Samalla suljetaan tien itäreunan jalankulun ja pyöräilyn väylä kaukolämpötöiden takia.… Lue

Pyöräily ja jalankulku kiertoreiteille Maaherrantieltä huhtikuun alussa

Arvioitu ajankohta: Huhtikuu 2020—lokakuu 2022

Uuden pyöräilyn ja jalankulun väylän rakentaminen Maaherrantielle Raide-Jokerin töiden yhteydessä sulkee Oulunkyläntien ylittävän jalankulun ja pyöräilyn sillan liikenteeltä 6.4.2020 alkaen. Tästä syystä radanvartta ja Vantaanjoen suuntaan kulkeva jalankulku ja pyöräily ohjataan Maaherrantieltä sujuville kiertoreiteille jo kauempaa.… Lue

Vantaanjoen varrella muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin

Arvioitu ajankohta: Joulukuu 2019—syyskuu 2020

Raide-Jokerin Tulvaniitynsillan työmaalla Veräjälaaksossa, Vantaanjoen varrella, joudutaan sulkemaan joen itäpuolta kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä 9.12. alkaen. Tilapäisen reitin järjestäminen joen ja Viikinjyrkän väliin on mahdotonta, koska tila on hyvin rajallinen ja sillan perustustöille tarvitaan riittävä työalue.… Lue

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Veräjälaaksosta Maaherrantielle muuttuu viikolla 41

Arvioitu ajankohta: Lokakuu 2019—joulukuu 2020

Tukimuuritöiden takia jalankulun ja pyöräilyn suora reitti Jokiniementieltä Maaherrantielle joudutaan sulkemaan kuvan osoittamassa kohdassa viikon 41 alussa.

Veräjälaaksosta kohti Oulunkylää saavuttaessa kannattaa lähteä siirtymään Maaherrantielle bussipysäkin kautta jo ennen Maaherrantien ylittävää siltaa.… Lue

Lahdenväylän raitiotiesillan rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyjä runkolinja 550:lle ja moottoriajoneuvoille elokuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: elokuu 2019 - elokuu 2020

Maaherrantiellä, Lahdenväylän kohdalla aloitetaan uuden raitiotiesillan rakentaminen elokuussa. Rakentaminen aiheuttaa muutoksia runkolinja 550:n reitteihin sekä kaistajärjestelyjä ja nopeusrajoituksia Lahdenväylälle.

Jalankulku ja pyöräily
Ei vaikutusta.Lue