Päätöksentekoaineisto (kevät 2019)

Raide-Jokeri-projektin päivitetty hankesuunnitelma kustannusarvioineen etenee Helsingin ja Espoon kaupunkien hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana. Päätöksenteko alkaa Helsingissä HKL:n johtokunnasta, jossa asiaa käsitellään 25.1.2019. Espoossa käsittely alkaa kaupunginhallituksesta 28.1.2019. Tämän jälkeen päätöksenteko etenee molemmissa kaupungeissa kaupunginvaltuustoihin. 

Päätöksentekoa varten on tuotettu seuraavat aineistot:

Raide-Jokeri-projektin ja liittyvien hankkeiden aluerajaukset on esitetty seuraavilla kartoilla: