Aihearkisto: Uutiset

Raide-Jokerille kaavoitetaan varikkoa Roihupeltoon

Roihupeltoon laaditaan asemakaavaa, joka mahdollistaa Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamisen nykyisen bussivarikon paikalle Viilarintien itäpuolelle. Bussivarikko siirrettäisiin rakentamattomalle toimitilatontille viereisen metrovarikon eteläpuolelle.

Varikkotoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa uutta toimitilarakentamista alueelle.… Lue

Helsingin osuuden loput katusuunnitelmat nähtävillä

Raide-Jokerin reitin kaduista laadittuja katusuunnitelmaehdotuksia on nähtävillä 4. huhtikuuta asti. Katusuunnitelmien lisäksi nähtävillä on myös silta- ja puistosuunnitelmaehdotuksia.

Suunnitelmissa määritellään muun muassa katujen, siltojen ja puistojen tarkka sijainti ja mitat, pintamateriaalit, istutukset sekä alustavat valaistus- ja kuivatusratkaisut.… Lue

Espoon kaupunginhallitus palautti Raide-Jokerin hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi

Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina 4.3.2019 palauttaa Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi kustannussäästöjen etsimiseksi. Lue lisää päätöstiedotteesta. Kaupunginhallitus toivoo tarkennuksia muun muassa allianssin kaupalliseen malliin ja kustannusarvion sisältöön liittyen.… Lue

Jokeri-blogissa: Miksi suuri määrä tunnistettuja riskejä on myönteinen asia?

Riskien ja kustannusten hallinta ovat toisistaan erottamattomat kokonaisuudet. Raide-Jokerissa tehdään systemaattista ja kattavaa riskienhallintaa kaikilla projektin osa-alueilla. “Monen tyyppiset riskit riippumatta siitä, kohdistuvatko ne esimerkiksi aikatauluun, turvallisuuteen tai ympäristöön, voivat toteutuessaan aiheuttaa yllättäviä kustannuksia hankkeelle.… Lue