Alberganesplanadilta siirretään 60 asukaspysäköintipaikkaa Huvilinnanaukiolle, Huvilinnanmäelle ja Säterinkadulle

Alberganesplanadilta siirretään 60 asukaspysäköintipaikkaa Huvilinnanaukiokadulle, Huvilinnanmäelle ja Säterinkadulle. Alueen asukaspysäköintipaikkojen lukumäärä pysyy siirron jälkeen samana kuin nykyisinkin. Yleisiä pysäköintipaikkoja säilytetään Huvilinnanmäen ja Huvilinnanaukion pohjoisreunoilla sekä Säterinkadulla.

Uusien korvaavien asukaspysäköintipaikkojen rakentaminen aloitetaan heinäkuun puolivälissä viikolla 29. Uudet pysäköintipaikat valmistuvat elokuun loppuun mennessä, ja pikaraitiotien rakentaminen Alberganesplanadilla alkaa syyskuussa.