Raide-Jokerin johtoryhmä esittää urakoitsijaksi ryhmittymää VR Track Oy ja YIT Rakennus Oy

24.10.2017
Raide-Jokerin johtoryhmä päätti kokouksessaan 24.10. esittää projektin rakentamisesta vastaavaksi osapuoleksi ryhmittymää Jokeri, johon kuuluvat VR Track Oy ja YIT Rakennus Oy. Raide-Jokerin johtoryhmän esitys urakoitsijavalinnasta menee vielä Helsingin ja Espoon kaupunkien päätettäväksi. Helsingissä päättävänä tahona on HKL:n johtokunta, joka käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10. Espoossa asiasta päättää teknisen toimen johtaja.

Esitettävän urakoitsijaosapuolen jättämä tarjous oli kaikista kolmesta tarjouksesta kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksensa jättivät myös ryhmittymä Kehäratikka, johon kuuluvat Destia Oy ja Destia Rail Oy sekä ryhmittymä, johon kuuluvat Lemminkäinen Infra Oy ja Eltel Networks Oy. Skanska Infra Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n muodostama ryhmittymä vetäytyi kilpailusta heinäkuussa.

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla. Siinä tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä. Suunnittelijaosapuoleksi valittiin kesäkuussa Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR Track Oy:n muodostama ryhmittymä.

Urakoitsijan mukaantulon jälkeen projektissa käynnistyy kehitysvaihe, jossa kaikki kolme osapuolta suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Noin vuoden kestävän kehitysvaiheen jälkeen siirrytään totutusvaiheeseen, jolloin rata rakennetaan. Alustavan arvion mukaan rataa päästään rakentamaan alkuvuonna 2019.

Raide-Jokerin päätöksenteko >>
HKL:n johtokunnan päätösasiakirja >>