Raide-Jokerille lisäpysäkkipari Perkkaantielle

Raide-Jokeri-linjalle Perkkaantielle tullaan rakentamaan yksi lisäpysäkkipari. Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 28.3. Päätöksen taustalla on tarve palvella Perkkaalle rakennettavien uusien asuinalueiden asukkaita paremmin. Lisäpysäkkiparin myötä Raide-Jokeri-linjalle tulee yhteensä 34 pysäkkiparia.

Perkkaantielle on Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa suunniteltu yksi pysäkkipari, jota tullaan siirtämään lännemmäksi. Perkkaantien lisäpysäkkipari rakennetaan lähelle Perkkaantien ja Vermontien kiertoliittymää. Raide-Jokeri-projektissa selvitetään vielä lisäpysäkin tarkkaa sijaintia.

Lisäpysäkkipari tulee sijaitsemaan sellaisessa kohdassa, jossa raitiovaunun ajonopeus on melko alhainen. Näin ollen vaikutus Raide-Jokerin matka-aikaan jää vähäiseksi.