Hankkeen laajuus ja sisältö

Raide-Jokeri-projektin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiksi on Helsingin ja Espoon kaupunkien valtuustoissa vahvistettu yhteensä noin 275 milj. euroa. Lisäksi projektin yhteydessä toteutetaan varikko ja muita hankkeeseen liittyviä katu- ja liikennejärjestelyjä.

Suunnittelu

Raide-Jokeri-projektin suunnittelu sisältää suunnittelun johtamisen, suunnittelun sekä mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa.

Suunnittelu sisältää mm. seuraavia tehtäviä:

 • raitiotieinfran suunnittelu
 • ratasähkön ja muiden teknisten järjestelmien suunnittelu
 • katusuunnittelu
 • kunnallistekniikan suunnittelu
 • siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnittelu
 • geosuunnittelu
 • kaupunkiympäristösuunnittelu
 • työnaikainen liikennejärjestelysuunnittelu.

Suunnittelu toteutetaan perustuen mallintamiseen siten, että myös toteutus voidaan suunnitella virtuaalisesti.

Rakentaminen

Raide-Jokeri-projektin rakentaminen sisältää toteutuksen johtamisen, rakentamisen alihankintoineen sekä raitiotien järjestelmätoimitusten ja niiden asentamisen hankinnat yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa.

Rakentaminen sisältää mm. seuraavia tehtäviä:

 • raitiotieinfran rakentaminen
 • ratasähkön ja muiden teknisten järjestelmien toteuttaminen
 • katurakentaminen
 • kunnallistekniikan rakentaminen
 • siltojen ja muiden taitorakenteiden rakentaminen
 • pohjarakentaminen
 • yleisten alueiden rakentaminen
 • työnaikaiset liikennejärjestelyt
 • viestintä ja vuorovaikutus.