Mistä Raide-Jokerin kustannukset muodostuvat?

 

Raide-Jokeri-pikaraitiotieyhteyden toteuttaminen on kokonaisuus, johon kuuluu radan suunnittelu ja rakentaminen, varikon suunnittelu ja rakentaminen, pikaraitiovaunujen hankinta sekä liittyviä hankkeita. Raide-Jokeri-projekti vastaa kaikesta muusta paitsi pikaraitiovaunujen hankinnasta, joka on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) vastuulla.

Tavoitekustannus ja kokonaiskustannus

Raide-Jokeri-projektille kuuluvista kustannuksista puhutaan kahdella eri asiaan viittaavalla termillä: tavoitekustannus ja kokonaiskustannus. Tavoitekustannus on Raide-Jokeri-allianssin kehitysvaiheen lopputuloksena syntyvä, tarkkoihin suunnitelmiin perustuva arvio suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista. Tavoitekustannukseen kuuluvat sellaiset kustannuserät, joihin allianssi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Allianssissa lasketaan erilliset tavoitekustannukset radalle ja varikolle, ja ne valmistuvat tammikuun 2019 loppuun mennessä. Tavoitekustannus on osa kokonaiskustannusta.

Kokonaiskustannus sisältää tavoitekustannuksen lisäksi niin sanottuja omistajakustannuksia, jotka ovat pelkästään tilaajalle kuuluvia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi hankkeen bonuspoolit ja ulkopuoliset kustannusasiantuntijat. Omistajakustannukset ovat sellaisia kustannuksia, joihin allianssilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, minkä vuoksi ne rajataan pelkästään omistajille eli tilaajille kuuluviksi.

Kokonaiskustannus on se kustannus, jolla toteuttamispäätökset radan ja varikon rakentamisesta Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa tehdään. Tavoitekustannus taas on se kustannus, jolla allianssin osapuolet toteutusvaiheeseen siirryttäessä sitoutuvat toteuttamaan hankkeen. Tavoitekustannus perustuu allianssin kehitysvaiheessa laatimiin tarkennuttuihin toteutussuunnitelmiin, jotka koostuvat alustavista rakennussuunnitelmista, aikatauluista, resurssisuunnitelmista ja työ- ja toimintasuunnitelmista.

Kustannusten jakautuminen

Raide-Jokeri-projektin kustannuslaskenta on vielä kesken. Allianssin kehitysvaiheen edetessä laskenta on edennyt ja myös laskennan väliaikatietoja on tuotu julkisuuteen. Kustannusarviot esitetään vuoden 2015 hintatasossa, jotta ne olisivat vertailukelpoisia hankesuunnitteluvaiheessa lasketun kustannusarvion, 275 miljoonaa euroa, kanssa.

Lokakuun 2018 tilanteen mukaiset kustannusarviot ovat:

  • raitiotieinfra, tavoitekustannus: 348 miljoonaa euroa
  • raitiotieinfra, kokonaiskustannus: 367 miljoonaa euroa
  • varikko, tavoitekustannus: 63,7 miljoonaa euroa
  • varikko, kokonaiskustannus: 64,2 miljoonaa euroa

Liittyvät hankkeet

Liittyvät hankkeet ovat katuinfran parannushankkeita, jotka eivät liity Raide-Jokeriin, mutta jotka suunnitellaan ja/tai toteutetaan Raide-Jokeri-allianssissa. Liittyvät hankkeet ovat järkevää toteuttaa yhtä aikaa radan rakentamisen kanssa. Liittyvien hankkeiden kustannukset eivät kuulu tavoite- tai kokonaiskustannukseen, mutta myös niiden kustannusarvio lasketaan allianssissa. Lokakuun 2018 arvio liittyvien hankkeiden kustannuksista on 39,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintatasossa.

Kalustohankinnan kustannukset

HKL hankkii Raide-Jokeri-linjalle 29 Artic XL -pikaraitiovaunua Transtech Oy:ltä, joka on osa tsekkiläistä ŠkodaTransportation Groupia. Vaunujen kokonaiskustannukset ovat enintään 95,2 miljoonaa euroa. Voit lukea lisää Raide-Jokeri-vaunusta täällä.