Käskynhaltijantien ja Maaherrantien asemakaavat päätöksentekoon

10.2.2017
Käskynhaltijantien ympäristön ja Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotukset tulevat Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 28. helmikuuta. Samassa kokouksessa käsitellään myös katuja koskevat alustavat liikennesuunnitelmat.

Kaavamuutoksilla ja liikennesuunnitelmilla varaudutaan Raide-Jokerin toteuttamiseen Oulunkylässä. Tavoitteena on luoda Käskynhaltijantiestä ja Norrtäljentiestä viihtyisää, tiiviistä ja elävää katuympäristöä, josta Raide-Jokerin pysäkkien kohdalta aukeaa turvalliset viheryhteydet ympäröiville asuinalueille. Uusia asuntoja tulisi noin 1 800 uudelle asukkaalle, lisäksi on tulossa liiketilaa. Uutta rakentamista on kaavailtu muun muassa katuja rajaaville puistoalueille ja nykyisille kerrostalotonteille.

Maaherrantietä suunnitellaan pelkästään joukkoliikenteen käyttöön eli katu suljettaisiin henkilöautoliikenteeltä. Maaherrantien ja pääradan väliin jäävälle kolmionmuotoiselle alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja.

Lopullisesti asemakaavoista päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista (julkaistaan 23.2.2017) >>