Hankinnat

Raide-Jokeri-projektissa tilaaja, eli Helsingin ja Espoon kaupungit, kilpailuttaa ensin suunnittelijat yhtenä ryhmittymänä ja tämän jälkeen toteuttamisesta vastaavat urakoitsijat sekä muut järjestelmätoimittajat toisena ryhmittymänä.

Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä, jossa tilaaja valitsee tarjouskilpailuun 3–4 parasta vähimmäisvaatimukset täyttänyttä ehdokasryhmittymää. Tarjouskilpailun aikana tilaaja järjestää jokaisen tarjoajan kanssa kahdenkeskiset hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuudet, sopimusneuvottelut sekä kehitystyöpajat.

Neuvottelujen päätyttyä tilaaja pyytää lopulliset tarjoukset ja valitsee parhaan tarjoajan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Suunnittelijat ja urakoitsijat hankitaan molemmat samanlaisilla hankintaprosesseilla. Molempien tarjousten vertailuperusteina käytetään tarjoajien kykyä toimia allianssissa, kykyä tuottaa arvoa rahalle sekä suunnittelusta ja rakentamisesta tarjottavaa palkkioprosenttia.

Raide-Jokerin johtoryhmä ohjaa hankintaa sekä päättää hankinnan periaatteista ja hyväksyy tarjoajien valinnan ja hankintapäätökset ennen kuin ne viedään kaupunkien päätettäviksi.

Hankkeen kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää marraskuussa 2017. Toteutusvaiheeseen pyritään siirtymään vuodenvaihteessa 2018–2019.

Suunnittelijoiden hankinta

Raide-Jokerin suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi valittiin kesäkuussa 2017 Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR Track Oy:n muodostama ryhmittymä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Urakoitsijoiden hankinta

Raide-Jokerin toteuttamisesta vastaavaksi osapuoleksi valittiin lokakuussa 2017 VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostama ryhmittymä.