Ge respons

Ge respons på eller fråga om Spår-Jokern. All respons behandlas så snart som möjligt. Börja med att välja det tema som responsen eller frågan gäller. Hittar du inte ett lämpligt tema, välj Allmänt. Du kan också skicka bilder med din respons. Om du vill ha ett personligt svar på responsen eller frågan, lämna dina  kontaktuppgifter.

Respons kan också skickas per e-post till raidejokeri(a)hel.fi.  
Inkludera inte känsliga uppgifter, såsom t.ex. personbeteckningar, bankkontonummer, uppgifter om hälsa eller annan personlig information i responsen.