Projektiorganisaatio

Raide-Jokeri-linja toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena yhtenä ja yhteisenä raitioliikennejärjestelmänä.

Radan toteuttamista varten on perustettu projektiryhmä, joka toimii Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhteydessä. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuusEspoon kaupunkitekniikan keskus ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus vastaavat Raide-Jokeri-linjan edellyttämästä katusuunnittelusta, erilliskohteista ja liittyvien hankkeiden koordinoinnista sekä Raide-Jokeriin liittyvästä kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta.

HSL, Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus vastaavat omilla vastuillaan olevista viranomaistehtävistä ja tukevat projektia.

Projektiorganisaation henkilöstön yhteystiedot ja vastuualueet löytyvät täältä.

Raide-Jokeri toteutetaan soveltaen allianssimallia, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen.

Raide-Jokerin rakentamisprojektia johtaa johtoryhmä, jossa on edustajia Helsingistä, Espoosta ja HSL:ltä.