Projektiorganisaatio

Raide-Jokeri-linja toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena yhtenä ja yhteisenä raitioliikennejärjestelmänä.

Projektivastuu radan toteuttamisesta on projektiryhmällä, joka toimii hallinnollisesti Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhteydessä. Helsingin rakennusvirasto ja Espoon kaupunkitekniikan keskus vastaavat Raide-Jokeri-linjan edellyttämästä katusuunnittelusta, erilliskohteista ja liittyvien hankkeiden koordinoinnista. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen vastuulle kuuluvat Raide-Jokeriin liittyvä kaavoitus ja liikennesuunnittelu.

HSL, Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus vastaavat omilla vastuillaan olevista viranomaistehtävistä ja tukevat projektia.

Projektiorganisaation henkilöstön yhteystiedot ja vastuualueet löytyvät täältä.

Raide-Jokeri toteutetaan soveltaen allianssimallia, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen.

Raide-Jokerin rakentamisprojektia johtaa johtoryhmä, jossa on edustajia Helsingistä, Espoosta ja HSL:ltä.