Projektiorganisaatio

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla Helsingin ja Espoon yhteishankkeena. Kaupunkien toimintaa koordinoi tilaajan johtoryhmä, joka vastaa kaupunkien resurssien käytöstä sekä hankkeen laajuuden ja laadun rajauksista.

Raide-Jokeri-allianssin toimintaa johtaa allianssin johtoryhmä (AJR), jossa on tällä hetkellä edustajia tilaaja- ja suunnittelijaorganisaatioista. Suunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR Track Oy:n muodostama ryhmä. Urakoitsijavalinnan jälkeen myös urakoitsijan edustajia tulee osaksi allianssin johtoryhmää.

Raide-Jokerin päivittäistä työskentelyä ohjaa allianssin projektiryhmä (APR). Se vastaa allianssin toiminnan sujuvuudesta sekä AJR:lle menevien päätösesitysten käsittelystä. APR ohjaa eri alojen asiantuntijoista koostuvia tekniikkaryhmiä, joilla on hankkeessa omat vastuualueensa. APR:n ja tekniikkaryhmien kokoonpanoihin tulee muutoksia urakoitsijan tultua mukaan projektiin.

Henkilöstön yhteystietoja >>