Rakentamisprojektin eteneminen

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot päättivät Raide-Jokerin rakentamisesta kesäkuussa 2016 hyväksymällä Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Kaupunkien edustajat allekirjoittivat joulukuussa 2016 Helsingin ja Espoon välisen yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sopimuksen lähtökohtana on, että Raide-Jokeri toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena yhtenä ja yhteisenä raitioliikennejärjestelmänä.

Joulukuussa 2016 projektin johtoryhmä päätti, että Raide-Jokeri toteutetaan soveltaen allianssimallia, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Allianssikilpailutukset käynnistyvät keväällä 2017 ja sopimukset allianssitoimijoiden kanssa solmitaan arviolta vuodenvaihteessa 2017–2018.

Vuonna 2018 käynnistyy projektin kehitysvaihe, jolloin suunnitellaan ja kehitetään rakentamisprojektin sisältöä sekä tarkennetaan projektin kustannuksia ja aikataulua.

Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alkuvuonna 2019.


    Avaa isompi kuva (pdf)