Suunnitteilla nyt

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyivät Raide-Jokerin hankesuunnitelman kesäkuussa 2016. Hankesuunnitelmassa on määritelty raitiotien, pysäkkien ja varikkojen sijainti sekä tarvittavat muutokset katuihin sillä tarkkuudella, että päätöksentekoa varten on saatu riittävät tiedot radan kustannuksista ja vaikutuksista.

Ennen rakentamisen aloitusta laaditaan vielä hankesuunnitelmaa tarkemmat suunnitelmat radasta ja katuympäristön muutoksista sekä viimeisteillään radan vaatimat asemakaavamuutokset.

Raide-Jokerin linjan varteen suunnitellaan uutta asuinrakentamista muun muassa Myllypuroon, Roihupeltoon, Viikkiin, Oulunkylään, Maunulaan, Haagaan, Pitäjänmäkeen, Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen. Lue lisää Asumista radan varteen -sivulta.

Hankesuunnitelmaan sisältyvät ratasuunnitelman luonnos, liikenteen yleissuunnitelmat sekä Helsingin osuuden liikennesuunnitelmat olivat kommentoitavina näillä verkkosivuilla. Luonnoksiin ja niistä annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua.

 


kuva_strasbourg
Esimerkkikuva raitiotiestä Strasbourgissa
Kuva: Davy Beilinson