Spår-Jokern

Spår-Jokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Spårförbindelsen ersätter stomlinjen 550, det vill säga Buss-Jokern, som är en av de livligast trafikerade busslinjerna i Helsingfors. Linjens transportkapacitet klarar inte av att svara mot det ökande passagerarantalet.

Man uppskattar att cirka 102 000 personer kommer att använda Spår-Jokern under ett vardagsdygn år 2040. 30 000 personer per dygn reser med den nuvarande busslinjen 550.

Spårvägens längd är cirka 25 km, av vilka cirka 16 km finns i Helsingfors och 9 km i Esbo. Spår-Jokern går huvudsakligen längs en egen led, vilket betyder att man kan säkerställa snabb och störningsfri spårvagnstrafik. Banan trafikeras med nya spårvagnar av hög kvalitet.

Stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo beslutade om byggandet av Spår-Jokern i juni 2016. Målet är att börja bygga Spår-Jokern år 2019.

Längs Spår-Jokerns linje planeras bostadsbyggande ibland annat Kvarnbäcken, Kasåker, Vik, Åggelby, Månsas, Haga och Sockenbacka. Man arbetar för att särskilt omgivningarna kring hållplatserna ska vara attraktiva platser som vid sidan av boende även lockar arbetsplatser och service.

Banans förverkligande kräver ändringar i detaljplanen för några områden. Även bostadsbyggande längs banan kräver ändringar av detaljplanerna. Du kan följa med beredningen av planändringarna på Helsingfors karttjänst.

 


 

KONTAKTUPPGIFTER

Helsingfors stad

Helsingfors stads trafikverk

Juha Saarikoski
projektdirektör
tfn 09 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Matti Tauriainen
projektchef
tfn 09 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi

Rauno Lipponen
projektchef
HST
tfn 09 310 35900
rauno.lipponen(a)hel.fi

Jari Moisio
projektchef
tfn 09 310 35786
jari.moisio(a)hel.fi

Karoliina Berlin
projektinformatör
tfn 09 310 35549
karoliina.berlin(a)hel.fi

Helsingfors stadsplaneringskontor

Lauri Kangas
projektchef
Stadsplaneringskontoret
tfn 09 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi

Esbo stad

Pauliina Kuronen
projektchef
Stadsteknikcentralen
tfn 046 877 3006
pauliina.kuronen(a)espoo.fi

Davy Beilinson
planeringschef
Stadsplaneringscentralen
tfn 050 461 6807
davy.beilinson(a)espoo.fi