Hankinnat

Raide-Jokerissa tilaaja, eli Helsingin ja Espoon kaupungit, kilpailuttaa ensin suunnittelijat yhtenä ryhmittymänä ja tämän jälkeen toteuttamisesta vastaavat urakoitsijat sekä muut järjestelmätoimittajat toisena ryhmittymänä.

Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä, jossa tilaaja valitsee tarjouskilpailuun 3–4 parasta vähimmäisvaatimukset täyttänyttä ehdokasryhmittymää. Tarjouskilpailun aikana tilaaja järjestää jokaisen tarjoajan kanssa kahdenkeskiset hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuudet, sopimusneuvottelut sekä kehitystyöpajat.

Neuvottelujen päätyttyä tilaaja pyytää lopulliset tarjoukset ja valitsee parhaan tarjoajan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Suunnittelijat ja urakoitsijat hankitaan molemmat samanlaisilla hankintaprosesseilla. Molempien tarjousten vertailuperusteina käytetään tarjoajien kykyä toimia allianssissa, kykyä tuottaa arvoa rahalle sekä suunnittelusta ja rakentamisesta tarjottavaa palkkioprosenttia.

Raide-Jokerin johtoryhmä ohjaa hankintaa sekä päättää hankinnan periaatteista ja hyväksyy tarjoajien valinnan ja hankintapäätökset ennen kuin ne viedään kaupunkien päätettäviksi.

Hankkeen kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää marraskuussa 2017. Toteutusvaiheeseen pyritään siirtymään vuodenvaihteessa 2018–2019.

Suunnittelijoiden hankinta

Suunnittelijoiden hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) maaliskuussa, ja tarjoajien osallistumisilmoituksia otettiin vastaan 10.4.2017 asti.

Kaikkien kolmen tarjoajan kanssa järjestettiin hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuudet. Sopimusneuvottelut ja kehitystyöpajat järjestettiin touko-kesäkuussa, ja lopulliset tarjoukset pyydettiin jättämään 7.6.2017 mennessä.

Urakoitsijoiden hankinta

Urakoitsijoiden hankintailmoitus julkaistiin huhtikuun puolivälissä. Osallistumishakemuksia otettiin vastaan 7.6.2017 klo 12.00 asti. 3–4 parasta tarjoajaa pyritään valitsemaan kesäkuun aikana siten, että tilaaja voi järjestää tarjousneuvottelut elo-syyskuussa. Tarjouskilpailu on tarkoitus saada päätökseen lokakuun aikana.

Hankintakalenteri

Tälle sivulle tullaan lisäämään kehitysvaiheen alussa hankintakalenteri, johon lisätään tiedot allianssin tarvitsemista hankinnoista.