Kutsu palveluntuottajille markkinavuoropuheluun Raide-Jokerin suunnittelun ja rakentamisen hankkimisesta

15.2.2017
HKL ja Espoon kaupunki kutsuvat kiinnostuneet palveluntuottajat kuulemaan Raide-Jokeri-pikaraitiotien suunnittelun ja rakentamisen hankkimisesta.

Markkinavuoropuhelussa annetaan ennakkotietoa hankintaprosessin suunnitellusta kulusta sekä kuullaan palveluntuottajien näkemyksiä hankintojen toteuttamisesta. Tilaisuus järjestetään perjantaina 3.3. klo 8.30–12.00 Helsingissä. Tarkka paikka ilmoitetaan erikseen ilmoittautuneille osallistujille. Markkinavuoropuheluun voi osallistua enintään kaksi (2) henkilöä/yritys.

Markkinavuoropuhelusta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse Miika Ronkaiselle (etunimi.sukunimi@vison.fi) 27.2.2017 mennessä. Viestissä tulee ilmoittaa osallistuvan yrityksen nimi, yhteyshenkilö ja tämän sähköposti sekä arvio osallistuvien henkilöiden määrästä.

Markkinavuoropuhelun materiaali jaetaan tilaisuuden jälkeen yhteystietonsa ilmoittaneille.